Berdasarkan kutipan dari riwayat Allah mula Allah ( tanah tempat kejadian ) adalah sebagai berikut : dari asal kejadian sampai sekarang terbagi 9 (sembilan) tingkat dan tempat yang menetukan :
1. Asal (Allah mula Allah ) ditane Tipak Sulau, Langit Rakun Kabus, Gumpal Riwut Mula, Ranu Gunung Madu Rahu. Terjadi manusia pertama laki – laki yang bernama “ Datu Mula Munta Maharaja Mula Ulun “ dari Datu ini diambil satu tulang rusuk kiri oleh Allah mula Allah lalu dibuat permpuan bernama “ Dara Mula Lapeh Saribu Hengkang Ulun “.
2. Tumpuk Lalung Kuwung
3. Tumpuk Pupur Matung
4. Tumpuk Sida Matung
5. Laliku Maeh
6. Sani Sarunai
7. Gunung Rumung
8. Patai
9. Tumpuk ( sekarang menjadi ) :
a. Paju Epat
b. Kampung Sapuluh
c, Dayu
d. Banua Lima

Dari ke sembilan tingkat ( tempat perpindahan ini ), lima tingkat perpindahan tidak dapat ditelusuri karena tidak diketahui tempatnya di bumi ini dan menurut ceriteranya masih menyatu dengan mahluk marga satwa dan belum mempunyai hukum adapt dan peraturan – peraturan.

Baru dari tingkat PP ke enam dapat ditel;usuri yakni sani Sarunai. Disini manusia dipimpin Datu Nini Punyut ( Etuh ) beliau diilham oleh Allah mula Allah untuk mengatur hukum adat dan hukum peraturan. Sani Saunai ini sekarang ada bekasnya di Tamak Sapala ( Danau Panggang ) Kab. DT. II Barito Kuala, Provinsi Kalsel. Dari sani Sarunai ini pindah ke Gunung Rumung, disini ada tanda bukti :
1. Candi Laras
2. Candi Agung

Yaitu disekitar Amuntai Ibu Kota Kab. Hulu Sungai Utara, ini peninggalan Pangunraun Jatuh antara lain :
1. Idung
2. Jarang
3. Tengkai
4. Talengo
5. Iban 6. Bangkas
7. Patis
8. Anyawungan
9. Angar
10. Paring
23


Dari sini ( Gunung Rumung ) pindah ke Patai dan Harara yang sekarang Telang Baru disini banyak juga peninggalan namun habis tergusur oleh perusahaan. Dari Patai dan Harara ini Dayak Ma’anyan berkembang menjadi 4 (empat) organisasi yaitu :
1. Organisasi Suku paju Epat
2. Organisasi Suku Kampung Sapuluh
3. Organisasi Suku Dayu
4. Organisasi Suku Banua Lima

Namun semua ini disebut Dayak Ma’anyan.

SEJARAH SUKU DAYAK DALAM BAHASA ASLI DAYAK ( JANYAWAI )

Allah mula Allah, Allah mudi jari Allah. Allah mula Allah, Allah munta murunsia, munta datu mula manta, maharaja mula ulun. Ka’ani dara mula lapeh, suraibu hengkang ulun. Muneng tane tipak sulu, ngumung langit rakun kubus, nyepuk hewuk kala mula, ngu’ut ranu petak watu, ranu gunung madu rahu, watu papat lamura, gunung rueh ipatatai, watu purun panahanar, uhuk dara mula lapeh, suraibu hengkang ulun. Metak ranu madu rahu, lawu tane tipak sulau, welum jari kayu saramelum, tumu malar mangamuan matei, metak lagi ma handrueh, ruruh rimis mangapurun, jari wusi parei gilai, janang wini gunung lungkung, metek lagi mangatalu, jari ilau manyamare, awai supu mangujahan, metak lagi mangapat, jari wundrung amirue, janang lunsing salulungan, metak lagi mangalima, jari nanyu saniang, janang hiang piumung, metak kanamangapat, jari suling wulian, janang riak rayu rungan, metak lagi kepitulempat, jari tumpuk tunyung punu, guha mari dandrahulu.

Tumpuk munta mudi matei, marunsia mantuk lumun, luwan patei datu mula munta, lumun maharaja mula ulun, jari datu tunyungpanu, maharaja dandruhulu. Heput kulu mudi hiang, surut sasar Janyawai, mulek datu mula munta, maharaja mula ulun, hawi talak batung nyi’ai, jaku intai telang suluh. Batung nyi’ai hawi teka rayu, telang suluh jaku talinguan. Ma’umele hi datu mula munta, ma’umelan maharaja mula ulun, daya sumaden talak batung nyi’ai, sumadi intai telang suluh, sumaden ma anak matu, sumadi bunsu pasunringan. Palus gagiris ngini ma dara mula lapeh, igaginak nginte suaraibuhengkang ulun, palus ipa’muma ume anri dara mula lapeh, ipa turut junjung ma suraibu hengkangulun. Luwan hampe metak ranu puka tamu, ruruh rimis luyu uwut jujuli, luwan metak ma tane pirarahan, ruruh rimis ma gumi tampajakan, jari rikut sa irunrean, jari tanang kayu, jari wurung sa ngawuwean wurung, janag eha ngawuean eha.

Luwan sipumpun here kala adu nyawung, isansayuh alang nansaramai, gimutuk here kala haruangan banung, gamudrah here munan gumi rarak ransai, sipumpun munta anri wurung eha, isansayuh ulun ma waraga satua. Daya huan uwung uweng kawan mantir ngurai hokum, ngahu anuh na’an maharaja merang hadat. Daya huan unre balai pidudusan, ngahu irunrean jaru tapung jangka. Pidudusan mantir ngurai hukum, tapung jangka patis merang hadat, hukum hadat ma kananeo welum, atur turan ma kalalawah jari.